AKTIVNOSTI

 

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak podrazumeva pratnju dece od i do škole u dve smene, tokom radnog vremena roditelja. Program se odvija u prijatnom ambijentu sa baštom a pod stalnim nadzorom stručnog osoblja. Svakom detetu je obezbedjen ručak u okviru boravka.

RAD NA NASTAVNOM GRADIVU

Vreme provedeno u boravku koristimo za izradu domaćih zadataka i pripremu za kontrolne i pismene zadatke, kako bi vreme kod kuće bilo slobodno za druge porodične aktivnosti. Rad u malim grupama omogućava nam da posvetimo pažnju svakom detetu i pružimo pomoć tamo gde je najpotrebnije.

KREATIVNE RADIONICE

Raznovrsan program radionica omogućava deci da razviju svoje likovne, muzičke, glumačke i druge kreativne sposobnosti i talente.

SPORT I REKREACIJA

Nastojimo da prenesemo deci ljubav prema prirodi i zdravom životu. Redovne sportsko-rekreativne aktivnosti odvijaju se u bašti našeg prostora, kao i u obližnjem sportskom centru Olimp i Zvezdarskoj šumi.

IZLETI

U saradnji sa roditeljima organizujemo fakultativne izlete, obilaske i posete muzejima, bioskopima i kulturnim i prirodnim znamenitostima našeg grada.

STRANI JEZICI

U okviru redovnog programa odvajamo vreme, da kroz igru i druženje učimo i usavršavamo engleski jezik. Osim ovih redovnih aktivnosti organizujemo i grupne i indivudalne časove stranog jezika sa profesorima.

Galapagos produženi boravak podrazumeva:

Naš odlazak po decu (popodnevna školska smena) ili dovođenje dece od strane roditelja, staratelja (prepodnevna školska smena) u prostorije našeg boravka.
Ručak obezbeđen putem renomirane ketering službe.
Rad sa učiteljem, pomoć prilikom rada domaćih zadataka, pomoć u razumevanju školskog gradiva uz korišćenje savremenog materijala,
Slobodno vreme za igru i izlazak u naše dvorište.
Časovi stranih jezika po našim programima, a na osnovu uzrasta i prethodnog znanja deteta.